Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TURİB) Kayıt İşlemleri Hakkında
Sayın Üyemiz; Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 53.ncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27/02/2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına gelinmiştir. TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’ere ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB’e acentelik hizmeti verilecektir. Bu kapsamda Borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalamak suretiyle TÜRİB Acentesi olmuştur.
BİTKİ BESLEME, GÜBRELER VE GÜBRELEME TEKNİKLERİ TOPLANTISI
iPSALA TB, KEŞAN TB,KEŞAN TSO, iPSALA,KEŞAN,ENEZ ZİRAAT ODALARI VE TOROS GÜBRE İŞBİRLİĞİ İLE İPSALA MESLEK YÜKSEK OKULUNDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. EMİN BÜLENT ERENOĞLU'NUN KATILDIĞI "BİTKİ BESLEME, GÜBRELER VE GÜBRELEME TEKNİKLERİ" KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

TBMM MECLİS BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP'UN KATILIMIYLA KEŞAN VE İPSALA ODA BORSALARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ''HAMZADERE BÖLGESİ ODA VE BORSALARI İSTİŞARE TOPLANTISI'' NDA 2019 İSTİHTADAM SEFERBERLİĞİ İLE İLGİLİ DE BİLGİ VERİLDİ.Kalkınma Çalıştayı Gerçekleşti
Yaklaşık 800 Kişinin Katıldığı Hamzadere Kalkınma Çalıştayı Bölgenin Gelişimini Hızlandıracak
EDIRNE
Adres : Enez Cad. Kabristan Sok. No:105 İpsala/EDİRNE